4/ZO/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Kompleksowe wyposażenie lecznicy Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie

with Brak komentarzy

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach” Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11-001 Dywity, KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768, info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458 informuje o:

Unieważnieniu zapytania ofertowego

na „Kompleksowe wyposażenie lecznicy Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie”
Znak sprawy: 4/ZO/2020

Zamawiający Fundacja Albatros informuje, iż na podstawie pkt 1.3 rozdziału XII zapytania ofertowego nr 4/ZO/2020 następuje unieważnienie postępowania ze względu na obarczenie wadą niemożliwą do usunięcia. Postępowanie będzie wznowione w połowie lutego 2020 roku.

Unieważnienie postępowania.pdf (234 kb)

Bukwałd, dn. 12-01-2020 r.

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach” Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11-001 Dywity, KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768, info@falbatros.pl, 664-173-828, 664-950-458 publikuje:

ZAPYTANIE OFERTOWE

na „Kompleksowe wyposażenie lecznicy Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie ”

Znak sprawy: 4/ZO/2020

w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1226662

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe wyposażenie lecznicy.docx (189 kb)

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia wyposażenie lecznicy.docx (158 kb)

Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy wyposażenie lecznicy.docx (579 kb)

Załącznik nr 3 Wzór umowy wyposażenie lecznicy.docx (580 kb)

Uwaga ! Zmiana treści ogłoszenia.

Bukwałd, dn. 12.01.2020 r.

Zmiana treści zapytania ofertowego

na „Kompleksowe wyposażenie lecznicy Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie”

Znak sprawy: 4/ZO/2020

Zamawiający Fundacja Albatros informuje, iż na podstawie pkt 3 rozdziału X zapytania ofertowego nr 4/ZO/2020 następujące punkty ww. zapytania ofertowego ulegają zmianie:

Rozdział I ppkt 4.1.

BYŁO:

4.1. Termin realizacji zamówienia ………….

JEST:

4.1. Termin realizacji zamówienia 31 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający Fundacja Albatros informuje również, iż na podstawie pkt 3 rozdziału X zapytania ofertowego nr 4/ZO/2020 zmianie uległ Załącznik nr 1 tj. Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznika nr 2 tj. Oferta Wykonawcy.

Wszelkie wprowadzone zmiany zaznaczono na czerwono.

Zmiana treści zapytania.docx (247 kb)

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia po zmianie z dnia 12.01.docx (146 kb)

Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy po zmianie z dnia 12.01.docx (579 kb)

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

Comments are closed.