5/ZO/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Sukcesywne dostawy pokarmu do ORPD w Bukwałdzie

with Brak komentarzy

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach” Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11-001 Dywity, KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768, info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458 informuje o:

Bukwałd, dn. 15-01-2020 r.

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach” Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11-001 Dywity, KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768, info@falbatros.pl, 664-173-828, 664-950-458 publikuje:

ZAPYTANIE OFERTOWE

na „Sukcesywne dostawy pokarmu do ORPD w Bukwałdzie

Znak sprawy: 5/ZO/2020

w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1227383

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe pokarm.docx (663 kb)

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia pokarm.docx ( 584 kb)

Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy pokarm.docx ( 584 kb)

Załącznik nr 3 Wzór umowy pokarm.docx ( 583 kb)

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

Comments are closed.