3/ZO/2019 – ZAPYTANIE OFERTOWE – „Opieka lekarsko – weterynaryjna w Ośrodku Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie”

with Brak komentarzy

Bukwałd, dn. 29-07-2019 r.

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach” Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11-001 Dywity, KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768, info@falbatros.pl, 664-173-828, 664-950-458 publikuje:

ZAPYTANIE OFERTOWE

na Opieka lekarsko – weterynaryjna w Ośrodku Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie

Znak sprawy: 3/ZO/2019

w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1198117

Pliki do pobrania:

3_ZO_2019_zapytanie_ofertowe_opieka_Bukwald.pdf (209 kb)

Załącznik_nr_1_Opis_przedmiotu_zamówienia.docx (1825 kb)

Załącznik_nr_2_Oferta_Wykonawcy.docx (1831 kb)

Załącznik_nr_3_Wykaz_osób.docx (1829 kb)

Załącznik_nr_4_Projekt_umowy.pdf (133 kb)

Bukwałd, dn. 29-08-2019 r.

WYBÓR OFERTY W POSTĘPOWANIU

na „Opieka lekarsko – weterynaryjna w Ośrodku Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie”

Znak sprawy: 3/ZO/2019

Zamawiający Fundacja Albatros, informuje, iż zgodnie z Rozdziałem XI zapytania ofertowego oznaczonego symbolem: 3/ZO/2019 pn.: „Opieka lekarsko – weterynaryjna w Ośrodku Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie” wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Oferta nr 1

Przychodnia weterynaryjna „4 łapy” s.c.

Magdalena Głowacka, Grzegorz Załuska

ul. Mazowiecka 11/1a

10-699 Olsztyn

Kryterium nr 1 – Cena brutto: 92 414,52 zł

Kryterium nr 2 – Czas reakcji na zgłoszenie: do 3 godzin

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

Comments are closed.