3/ZO/2017 – UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA – WYKONANIE WOLIER STALOWYCH

with Brak komentarzy
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
na „Budowa wolier stalowych w ORPD w Bukwałdzie”
Znak sprawy: 3/ZO/2017
w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:
 „Symbiosis - ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt - wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Bukwałd, dn. 3.08.2017 r.

Fundacja Albatros

Bukwałd 45a, 11-001 Dywity

KRS 00263522

NIP 7393574717

REGON 280150768

Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie filia w Dywitach

NRB 71 8857 0002 3011 0156 6309 0001

info@falbatros.pl

+48 664 173 828

PUBLIKUJE

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

na „Budowa wolier stalowych w ORPD w Bukwałdzie”

Znak sprawy: 3/ZO/2017

w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Zamawiający Fundacja Albatros, informuje, iż na podstawie pkt 10.3 Zapytania ofertowego nr 3/ZO/2017 z dnia 03.07.2017 r. zmienia treść ww. zapytania w zakresie:

Zamawiający Fundacja Albatros informuje, iż na podstawie Rozdziału XII ust. 12 pkt 1.1. Zapytania ofertowego z dnia 03.07.2017 r. nr 3/ZO/2017 pt. ,,Wykonanie wolier stalowych w ORPD w Bukwałdzie”, unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż do terminu składania ofert tj. do dnia 21.07.2017 r. do godziny 11:15 nie wpłynęła żadna oferta.

PLIKI DO POBRANIA

SKAN DOKUMENTU  

Comments are closed.