4/ZO/2019 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Dostawa sprzętów dla ośrodków rehabilitacji zwierząt

with Brak komentarzy

Bukwałd, dn. 02-08-2019 r.

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach” Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11-001 Dywity, KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768, info@falbatros.pl, 664-173-828, 664-950-458 publikuje:

ZAPYTANIE OFERTOWE

na „Dostawa sprzętów dla ośrodków rehabilitacji zwierząt”

Znak sprawy: 4/ZO/2019

w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1198999

Pliki do pobrania:

4_ZO_2019_ZAPYTANIE OFERTOWE Sprzęt.pdf (192 kb)

Załącznik nr 1 OPZ.docx (1870 kb)

Załącznik nr 2 Oferta.docx (1834 kb)

Załącznik nr 3a Umowa części nr 1-7, 9-11,13-14.pdf (115 kb)

Załącznik nr 3b Umowa części nr 8, 12, 15.pdf (134 kb)

Uwaga ! ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA dot. „Dostawa sprzętów dla ośrodków rehabilitacji zwierząt” z dnia 10.08.2019 r.
Znak sprawy: 4/ZO/2019

Pliki do pobrania:

4ZO2019_Zmiana zapytania sprzęt.docx (1828 kb)

4ZO2019_Zmieniony Załącznik nr 1.docx (1849 kb)

4ZO2019_Zmieniony Załącznik nr 2.docx (1827 kb)

4ZO2019_Zmieniony Załącznik nr 3b.docx (33 kb)

Uwaga ! 2 ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA dot. „Dostawa sprzętów dla ośrodków rehabilitacji zwierząt” z dnia 13.08.2019 r.
Znak sprawy: 4/ZO/2019

Pliki do pobrania:

2 Zmiana treści ogłoszenia 2.docx (1827 kb)

2 Zmieniony Załącznik nr 3a.docx (25 kb)

Bukwałd, dn. 28-08-2019 r.

WYBÓR OFERTY W POSTĘPOWANIU na „Dostawa sprzętów dla ośrodków rehabilitacji zwierząt”

Znak sprawy: 4/ZO/2019

Zamawiający Fundacja Albatros, informuje, iż zgodnie z Rozdziałem XI zapytania ofertowego oznaczonego symbolem: 4/ZO/2019 pn.: „Dostawa sprzętów dla ośrodków rehabilitacji zwierząt” wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

W zakresie części nr  1:
Ofert nr 1
„OGRÓD – SERVICE”
Godek & Godek
Kołobrzeska 34 A
10-432 Olsztyn
Z ceną brutto: 1 619,10 zł

W zakresie części nr  2:
Ofert nr 1
Sobiesław Zasada Automotive
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Odział Olsztyn
Lubelska 32 E
10-406 Olsztyn
Z ceną brutto: 4 696,00 zł

W zakresie części nr  3:
Oferta nr 1
FERMO Karol Owczarek
Krzywoustego 3/17
51-165 Wrocław
Z ceną brutto: 7 738,91 zł

W zakresie części nr  4:
Oferta nr 1
Domestic s.c.
Sławomir Buchowski, Eugenie Buchowska, Piotr Buchowski
Kłosowa 80
10-819 Olsztyn
Z ceną brutto: 1 999,98 zł

W zakresie części nr  6:
Oferta nr 1
LOGICLAN Piotr Jurgin
Turkowskiego 5/20
10-691 Olsztyn
Z ceną brutto: 4 500,00 zł

W zakresie części nr  7:
Oferta nr 1
Arko Jacek Kałembasiak
Wyszyńskiego 5K/27
10-455 Olsztyn
Z ceną brutto: 21 000,00 zł

W zakresie części nr  9:
Oferta nr 1
Domestic s.c.
Sławomir Buchowski, Eugenie Buchowska, Piotr Buchowski
Kłosowa 80
10-819 Olsztyn
Z ceną brutto: 5 599,98 zł

W zakresie części nr  10:
Oferta nr 1
AUTO PAKA S.C.
Pleczyński, W. Bratka
Topolowa 1
62-002 Jelonek
Z ceną brutto: 9 717,00 zł

W zakresie części nr  11:
Ofert nr 1
Sobiesław Zasada Automotive
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Odział Olsztyn
Lubelska 32 E
10-406 Olsztyn
Z ceną brutto: 314,68 zł

W zakresie części nr  15:
Oferta nr 1
LOGICLAN Piotr Jurgin
Turkowskiego 5/20
10-691 Olsztyn
Z ceną brutto: 15 000,00 zł

Pliki do pobrania:

Wybór oferty.pdf (208 kb)

Bukwałd, dn. 28-08-2019 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 5, 8, 12, 13, 14 na „Dostawa sprzętów dla ośrodków rehabilitacji zwierząt” Znak sprawy: 4/ZO/2019

Zamawiający Fundacja Albatros, informuje, iż na podstawie pkt 12.1.1 Zapytania ofertowego nr 4/ZO/2019 z dnia 02.08.2019 r. unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż do terminu składania ofert tj. do dnia 16.08.2019 r. do godziny 15:00 nie wpłynęła żadna oferta w zakresie części nr 5, 8, 12, 13, 14.

Pliki do pobrania:

uniewaznienie postepowania.pdf (132 kb)

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

Comments are closed.