4/ZO/2017 – WYBÓR OFERTY – USŁUGI KSIĘGOWE

with Brak komentarzy
WYBÓR OFERTY
na „Usługi księgowe”
Znak sprawy: 4/ZO/2017
w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:
 „Symbiosis - ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt - wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Bukwałd, dn. 24.07.2017 r.

Fundacja Albatros

Bukwałd 45a, 11-001 Dywity

KRS 00263522

NIP 7393574717

REGON 280150768

Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie filia w Dywitach

NRB 71 8857 0002 3011 0156 6309 0001

info@falbatros.pl

+48 664 173 828

publikuje

WYBÓR OFERTY

na „Usługi księgowe”

Znak sprawy: 4/ZO/2017

w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Zamawiający Fundacja Albatros, informuje, iż zgodnie z Rozdziałem XI zapytania ofertowego oznaczonego symbolem: 4/ZO/2017 pn.: „Usługi księgowe” wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez

Wykonawcę:

Oferta nr 1:
AZAS BR Sp. z o.o.
Spręcowo 70 f
11-001 Dywity
na kwotę brutto: 46 904,00 zł

I Zamawiający informuje, iż na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę: 53 300,00 zł

II W prowadzonym postępowaniu złożono następującą oferty:
Nr oferty Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Cena brutto
1 AZAS BR Sp. z o.o. Spręcowo 70 f, 11-001 Dywity 46 904,00 zł
2 BIG CONSULTING Anna Górecka ul. Żołnierska 41 A/A, 10-560 Olsztyn 53 300,00zł

III Ze streszczenia i porównania ofert wynika następujący ranking ofert:
Miejsce Nr oferty Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Kryterium oceny ofert
1 1 AZAS BR Sp. z o.o. Spręcowo 70 f, 11-001 Dywity Cena 100

IV Zamawiający informuje, iż na podstawie zapisów Rozdziału XIII ust 13 pkt 1.3 zapytania ofertowego o nr 4/ZO/2017 odrzucił ofertę Wykonawcy BIG CONSULTING Anna Górecka. Z załączonego do oferty ww. Wykonawcy Wykazu usług nie wynika, iż posiada on doświadczenie w obsłudze rachunkowo – księgowej min. 2 fundacji lub organizacji pożytku publicznego oraz w obsłudze rachunkowo – księgowej min. 2 projektów ze środków unijnych.
Stąd też treść oferty Wykonawcy BIG CONSULTING Anna Górecka nie odpowiada treści zapytania ofertowego o nr 4/ZO/2017.

V Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

PLIKI DO POBRANIA

WYBÓR OFERTY  

Comments are closed.