5/Z0/2017 – WYBÓR OFERTY – BUDOWA DREWNIANEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO

with Brak komentarzy
WYBÓR OFERTY NA
na „Budowa drewnianego budynku gospodarczego”
Znak sprawy: 5/ZO/2017
w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:
 „Symbiosis - ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt - wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Bukwałd, dn.3.08.2017 r.

Fundacja Albatros

Bukwałd 45a, 11-001 Dywity

KRS 00263522

NIP 7393574717

REGON 280150768

Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie filia w Dywitach

NRB 71 8857 0002 3011 0156 6309 0001

info@falbatros.pl

+48 664 173 828

publikuje

WYBÓR OFERTY

na „Budowa drewnianego budynku gospodarczego”

Znak sprawy: 5/ZO/2017

w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

I Zamawiający Fundacja Albatros, informuje, iż zgodnie z Rozdziałem XI zapytania ofertowego oznaczonego symbolem: 5/ZO/2017 pn.: „Budowa drewnianego budynku gospodarczego” wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Oferta nr 1
KOLOS Mariusz Kolaczek
ul. Pasymska 30
12-100 Szczytno
na kwotę brutto: 70 000,00 zł
okres gwarancji i bezpłatny
serwis gwarancyjny: 60 miesięcy

II Zamawiający informuje, iż na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę: 50 760,18 zł

III W prowadzonym postępowaniu złożono następującą oferty:
Nr oferty Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Okres gwarancji i bezpłatny
serwis gwarancyjny Cena brutto
1 KOLOS Mariusz Kolaczek ul. Pasymska 30
12-100 Szczytno 60 miesięcy 70 000,00 zł

IV Ze streszczenia i porównania ofert wynika następujący ranking ofert:
Miejsce Nr oferty Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Kryterium oceny ofert
1 1 KOLOS
Mariusz Kolaczek ul. Pasymska 30
12-100 Szczytno Cena Okres gwarancji i bezpłatny
serwis gwarancyjny
60
40

V Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

PLIKI DO POBRANIA

WYBÓR OFERTY  

Comments are closed.