6/ZO/2017 – UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA – ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE WOLIER STALOWYCH

with Brak komentarzy
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
na „Budowa wolier stalowych w ORPD w Bukwałdzie”
Znak sprawy: 6/ZO/2017
w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:
 „Symbiosis - ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt - wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Bukwałd, dn. 23.08.2017 r.

Fundacja Albatros

Bukwałd 45a, 11-001 Dywity

KRS 00263522

NIP 7393574717

REGON 280150768

Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie filia w Dywitach

NRB 71 8857 0002 3011 0156 6309 0001

info@falbatros.pl

+48 664 173 828

PUBLIKUJE

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

na „Budowa wolier stalowych w ORPD w Bukwałdzie”

Znak sprawy: 6/ZO/2017

w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Zamawiający Fundacja Albatros, informuje, iż na podstawie pkt 12.1.2 Zapytania ofertowego nr 6/ZO/2017 z dnia 04.08.2017 r. unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż cena
najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę: 200 000 zł.

W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę przez Wykonawcę:

Oferta nr 1:
UAB PASLAUGU CENTRAS
A. Gostauto g.8
LT-01108 Wilno Litwa
Kryterium nr I – cena brutto: 375 100,00 zł
Kryterium nr II – okres gwarancji i bezpłatny serwis gwarancyjny: 60 miesięcy
Kwota zaoferowana przez ww. Wykonawcę przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć
na realizację zamówienia o wartość: 175 000 zł
Po dokonaniu analizy finansowej, Zamawiający ustalił, że nie może zwiększyć środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.
Wobec powyższego, Zamawiający unieważnia ww. postępowanie, na podstawie pkt 12.1.2 Zapytania ofertowego nr 6/ZO/2017 z dnia 04.08.2017 r.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

PLIKI DO POBRANIA

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  

 

Comments are closed.