Zapytanie ofertowe nr 2/ZO/2018 na budowę budynku gospodarczego z przeznaczeniem na zaplecze weterynaryjne ORPD w Bukwałdzie (lecznicę dla dzikich ptaków)

with Brak komentarzy

Bukwałd, dn. 15-09-2018 r.     Fundacja Albatros Bukwałd 45a 11-001 Dywity KRS 0000263522 NIP 7393574717 REGON 280150768 Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie filia w Dywitach NRB: 71 8857 0002 3011 0156 6309 0001 info@falbatros.pl +48 664 173 828 ogłasza ZAPYTANIE … Read More

Sezon lęgowy powoli przycicha

with Brak komentarzy

Koniec sierpnia to czas odlotów, z przyjemnością patrzymy jak nasi wychowankowie opuszczają ośrodek. Przyjęliśmy w tym roku już ponad 540 pacjentów, z czego większość przybyła do nas w okresie od maja do sierpnia. To był dobry sezon, pisklęta rosły jak … Read More

1/ZO/2018 WYBÓR OFERTY NA OPRACOWANIE I PRZYGOTOWANIE DO PUBLIKACJI RAPORTU

with Brak komentarzy

Bukwałd, dn. 13.08.2018 r.   W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach” Fundacja Albatros Bukwałd … Read More

1/ZO/2018 – ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE I PRZYGOTOWANIE DO PUBLIKACJI RAPORTU

with Brak komentarzy

ZAPYTANIE OFERTOWE na „Opracowanie i przygotowanie do publikacji w sieci raportu na temat działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt z województwa warmińsko-mazurskiego i w osobnym dokumencie potrzeb dotyczących zakupu sprzętu/wyposażenia dla ośrodków uczestniczących w projekcie SYMBIOSIS.” Znak sprawy: 1/ZO/2018 w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

1 2 3 4 5 6 14