1/ZO/2018 WYBÓR OFERTY NA OPRACOWANIE I PRZYGOTOWANIE DO PUBLIKACJI RAPORTU

with Brak komentarzy

Bukwałd, dn. 13.08.2018 r.   W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach” Fundacja Albatros Bukwałd … Read More

1/ZO/2018 – ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE I PRZYGOTOWANIE DO PUBLIKACJI RAPORTU

with Brak komentarzy

ZAPYTANIE OFERTOWE na „Opracowanie i przygotowanie do publikacji w sieci raportu na temat działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt z województwa warmińsko-mazurskiego i w osobnym dokumencie potrzeb dotyczących zakupu sprzętu/wyposażenia dla ośrodków uczestniczących w projekcie SYMBIOSIS.” Znak sprawy: 1/ZO/2018 w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

1 2 3 4 5 6 13