WYBÓR OFERTY W POSTĘPOWANIU na „Wykonanie materiałów promocyjnych na konferencje” Znak sprawy: 15/ZO/2017

with Brak komentarzy

Bukwałd, dn. 29.11.2017 r.   W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach” Fundacja Albatros Bukwałd … Read More

WYBÓR OFERTY W POSTĘPOWANIU na „Usługa cateringowa” Znak sprawy: 16/ZO/2017

with Brak komentarzy

Bukwałd, dn. 28.11.2017 r.   W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach” Fundacja Albatros Bukwałd … Read More

1 2 3 4 5 6 7 14