ZAPYTANIE OFERTOWE na „Wykonanie woliery stalowej w ORPD w Bukwałdzie” Znak sprawy: 10/ZO/2017

with Brak komentarzy

Bukwałd, dn.10.10.2017 r.   W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach” Fundacja Albatros Bukwałd 45a, … Read More

WYBÓR OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 2 na „Wykonanie wolier stalowych w ORPD w Bukwałdzie” Znak sprawy: 7/ZO/2017

with Brak komentarzy

Bukwałd, dn.10.10.2017 r.   W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach” Fundacja Albatros Bukwałd 45a, … Read More

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA na „Sukcesywne dostawy pokarmu do ORPD w Bukwałdzie” Znak sprawy: 9/ZO/2017

with Brak komentarzy

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach” Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11-001 Dywity, KRS 0000263522, … Read More

1 2 3 4 5 6 7 11