WYBÓR OFERTY W POSTĘPOWANIU na „Budowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na zaplecze weterynaryjne ORPD w Bukwałdzie (lecznicę dla dzikich ptaków)”

with Brak komentarzy

Bukwałd, 17.10.2018 r.   WYBÓR OFERTY W POSTĘPOWANIU na „Budowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na zaplecze weterynaryjne ORPD w Bukwałdzie (lecznicę dla dzikich ptaków)” Znak sprawy: 2/ZO/2018 I Zamawiający Fundacja Albatros, informuje, iż zgodnie z Rozdziałem XI zapytania ofertowego oznaczonego … Read More

Zapytanie ofertowe nr 2/ZO/2018 na budowę budynku gospodarczego z przeznaczeniem na zaplecze weterynaryjne ORPD w Bukwałdzie (lecznicę dla dzikich ptaków)

with Brak komentarzy

Bukwałd, dn. 15-09-2018 r.     Fundacja Albatros Bukwałd 45a 11-001 Dywity KRS 0000263522 NIP 7393574717 REGON 280150768 Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie filia w Dywitach NRB: 71 8857 0002 3011 0156 6309 0001 info@falbatros.pl +48 664 173 828 ogłasza ZAPYTANIE … Read More

1/ZO/2018 WYBÓR OFERTY NA OPRACOWANIE I PRZYGOTOWANIE DO PUBLIKACJI RAPORTU

with Brak komentarzy

Bukwałd, dn. 13.08.2018 r.   W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach” Fundacja Albatros Bukwałd … Read More

1 2 3 4 8