Informacja z otwarcia ofert znak sprawy 2/ZO/2018

with Brak komentarzy

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr 2/ZO/2018

na „Budowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na zaplecze weterynaryjne ORPD w Bukwałdzie (lecznicę dla dzikich ptaków)”

 

W dniu 15-10-2018 o godzinie 11.30 nastąpiło otwarcie ofert przesłanych w odpowiedzi na w/w zapytanie ofertowe znak sprawy: 2/ZO/2018

 

Zgodnie z pkt. 7.8.1. Zapytania ofertowego nr 2/ZO/2018 Zamawiający informuje, że:

  1. kwota jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 486 120,35 zł
  2. ofertę w terminie złożyli następujący Wykonawcy:

 

  1. KOLOS Mariusz Kolaczek

Ul. Pasymska 30, 12-100 Szczytno

 

  1. Przedsiębiorstwo Budowlane MARYBUD Marianna Kwiatkowska

Ul. 1 maja 6, 10-118 Olsztyn

 

  1. informacje dotyczące kryteriów oceny ofert zawarte w ofertach:

Cena brutto oferty nr 1.: 455 100,00 zł

okres gwarancji na roboty budowlane: 60 miesięcy

 

Cena brutto oferty nr 2.: 816 019,02 zł

okres gwarancji na roboty budowlane: 60 miesięcy

 

Wybór wykonawcy zostanie zamieszczony na stronie Zamawiającego oraz w Bazie Konkurencyjności UE niezwłocznie po jego zatwierdzeniu

 

 

 

Comments are closed.