od poniedziałku do piątku, dni robocze

OLSZTYN - BUKWAŁD

5:02 pkp

6:15 bus

7:40 bus

11:30 bus

14:50 bus

15:45 bus

15:50 pkp

17:15 bus

18:30 bus

20:47 pkp

BUKWAŁD - OLSZTYN

6:25 bus

6:59 pkp

7:50 bus

11:40 bus

14:25 bus

15:43 pkp

15:55 bus

17:25 bus

18:40 bus

19:40 pkp

soboty, z wyłączeniem świąt

OLSZTYN - BUKWAŁD

6:15 bus

7:40 bus

11:30 bus

14:50 bus

15:50 pkp

20:47 pkp

BUKWAŁD - OLSZTYN

6:25 bus

6:59 pkp

7:50 bus

11:40 bus

14:25 bus

19:40 pkp

niedziele i święta

OLSZTYN - BUKWAŁD

15:50 pkp

20:47 pkp

BUKWAŁD - OLSZTYN

19:40 pkp

*rozkład - stan na czerwiec 2017, zachęcamy do zweryfikowania godzin odjazdów na stronach przewoźników:

pkp - pociągi POLREGIO - SPRAWDŹ ROZKŁAD

busy - STEPANIUK - informacja 608 353 973

trasa z przystanku Barkweda Kolonia do ośrodka / ptasiej akademii

trasa ze stacji kolejowej Bukwałd do ośrodka / ptasiej akademii