KONKURS PLASTYCZNY

with Brak komentarzy

„Smutki i radości skrzydlatych jegomości”

Na ptaki czyha wiele niebezpieczeństw, począwszy od degradacji środowiska i niszczenia przez ludzi ich siedlisk, po różnego rodzaju nieszczęśliwe wypadki związane ze zdarzeniami losowymi, czy ataki drapieżników. Jeżeli ptaki mają szczęście  i trafiają na ludzi, którzy udzielają im pomocy, trafiają do specjalistycznych klinik, gdzie są leczone. Po zakończeniu leczenia trafiają na wolność. Przy odrobinie szczęścia ptaki mogą uniknąć zagrożeniom jeśli o to zadbamy. Możemy sprawić by żyło im się trochę łatwiej, zimą mądrze dokarmiać, a latem wystawiać poidła z wodą.  Warto wieszać budki lęgowe i chronić miejsca w których występują ptaki! Warto ograniczyć stosowanie chemii w naszych ogrodach, nie wycinać drzew. Można zostać wolontariuszem organizacji pozarządowej i pomóc chronić ptaki. Możemy je obserwować, podziwiać i się o nich uczyć.

1. Organizatorem i realizatorem konkursu jest Fundacja Albatros, która prowadzi Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie.

2. Celem konkursu jest budowanie postaw ekologicznych, uwrażliwianie dzieci i młodzież na to by reagować i mądrze pomagać ptakom wspólnie przeciwdziałać na niszczeniu środowiska, nie być obojętnym na zagrożenia i nieszczęśliwe wypadki.

3. Konkurs skierowany jest do uczniów w powiecie olsztyńskim, którzy biorą udział w  projekcie „Uskrzydlony wolontariat” finansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko
-Mazurskiego oraz WFOŚiGW w Olsztynie.

4. Tematem konkursu jest plastyczna interpretacja hasła: „Smutki i radości skrzydlatych jegomości”
5. Partnerem konkursu jest Biblioteka Młodych Planeta 11 z siedzibą w Olsztynie, przy Al. Piłsudskiego 38.

6. Prace plastyczne powinny być wykonane dowolną techniką płaską na formacie A3.

7. Prace zwinięte w rulon, w formacie innym niż A3, oprawione, makiety oraz prace niepodpisane nie będą dopuszczone do konkursu.

8. Organizatorzy przewidują podział indywidualnych uczestników na 4 kategorie:
a) szkoła podstawowa, klasy 1-3; b) szkoła podstawowa, klasy 4-6; c) szkoła podstawowa, klasy 7-8 d) szkoła ponadpodstawowa

9. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

10. Na odwrocie pracy należy podać następujące dane: – imię  i nazwisko, – właściwą kategorię konkursową, – nazwę placówki oświatowej (wskazane umieszczenie pieczęci), – telefon kontaktowy (do nauczyciela, rodzica lub opiekuna).

11. Wykonaną pracę można zgłosić do konkursu w następujący sposób: przekazać nauczycielowi prowadzącemu konkurs lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście pod adresem: Biblioteka Młodych Planeta 11, Al. Piłsudskiego 38 w Olsztynie (z dopiskiem „Konkurs plastyczny”), biblioteka jest czynna pon-pt w godz. 10:00-19:00. Istnieje możliwość odbioru prac z placówki przez przedstawiciela Realizatora konkursu. W tym celu należy zgłosić taką potrzebę dzwoniąc pod numer 696 153 685 (Kamila Radzimińska-Arczak).

12. Ostateczny termin przyjmowania prac upływa 30 listopada 2018 r.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych prac w publikacjach dotyczących działań edukacyjnych Fundacji Albatros. Prace złożone w konkursie mogą zostać odebrane przez właściciela. Nieodebrane prace po 05.01.2019 przechodzą na własność Organizatora.

14. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.

15. W każdej kategorii zostaną równorzędnie nagrodzone 3 prace. Dodatkowo, Komisja Konkursowa będzie miała do dyspozycji 20 równorzędnych wyróżnień.

16. Wręczenie nagród odbędzie się w grudniu 2018 r. podczas otwarcia wystawy prac nagrodzonych i wyróżnionych. Realizator konkursu poinformuje o terminie i miejscu wręczenia nagród przy pomocy wymaganych danych kontaktowych opisanych w pkt. 9.

Comments are closed.