ROZPOCZĘCIE PROJEKTU SYMBIOSIS

with Brak komentarzy
Z radością ogłaszamy rozpoczęcie realizacji projektu Symbiosis - ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt - wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”
W piątek 31 marca podpisaliśmy umowę z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie, dzięki czemu cała warmińsko-mazurska sieć ośrodków zyska wsparcie w swoich działaniach, a to bezpośrednio przełoży się na korzyści dla naszych pacjentów. Rocznie ponad tysiąc zwierząt gatunków chronionych uzyskuje pomoc w ośrodkach rehabilitacji zwierząt w naszym regionie. Z roku na rok te liczby rosną z racji postępującej antropopresji. Około połowa z nich wraca na wolność. Dzięki realizacji projektu procent skutecznie wyleczonych ma szansę wzrosnąć.
W projekcie zaplanowaliśmy osiągnąć następujące cele:
- ochrona ex-situ 120 gatunków chronionych poprzez leczenie w ośrodkach rehabilitacji zwierząt
- wzrost liczby zwierząt zwracanych naturze spośród pacjentów ośrodków w regionie Warmii i Mazur
- wsparcie merytoryczne kadry ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce
- integracja i wymiana doświadczeń, rozwój współpracy z ośrodkami z Europy i świata
- wzrost świadomości społecznej w dziedzinie ochrony bioróżnorodności

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu [PLN]    2884700,50
Wysokość dofinansowania ogółem [PLN]    2437545,00

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ NA STRONIE PROJEKTU

Comments are closed.