UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA na „Sukcesywne dostawy pokarmu do ORPD w Bukwałdzie” Znak sprawy: 9/ZO/2017

with Brak komentarzy

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11-001 Dywity, KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768, info@falbatros.pl, tel. 664 173 828, 664 950 458

 

publikuje

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

na „Sukcesywne dostawy pokarmu do ORPD w Bukwałdzie”

Znak sprawy: 9/ZO/2017

 

 

Zamawiający Fundacja Albatros, informuje, iż na podstawie pkt 12.1.1 Zapytania ofertowego nr 9/ZO/2017 z dnia 27.09.2017 r. unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż do terminu składania ofert tj. do dnia 05.10.2017 r. do godziny 11:15 nie wpłynęła żadna oferta.

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

Comments are closed.