UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA na „Usługa cateringowa” Znak sprawy: 13/ZO/2017

with Brak komentarzy

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11-001 Dywity, KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768, info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458 publikuje

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

na „Usługa cateringowa”

Znak sprawy: 13/ZO/2017

 

Zamawiający Fundacja Albatros, informuje, iż na podstawie pkt 12.1.3 Zapytania ofertowego nr 13/ZO/2017 z dnia 16.11.2017 r. unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia.

 

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

Comments are closed.