UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1-8 na „Wyposażenie w sprzęt medyczny zaplecza weterynaryjnego Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie” Znak sprawy: 12/ZO/2017

with Brak komentarzy

03.11.2017 r. Bukwałd,

 

 

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11-001 Dywity, KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768, info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458 publikuje

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1-8

na „Wyposażenie w sprzęt medyczny zaplecza weterynaryjnego Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie”

Znak sprawy: 12/ZO/2017

 

 

Zamawiający Fundacja Albatros, informuje, iż na podstawie pkt 12.1.3 Zapytania ofertowego nr 12/ZO/2017 z dnia 29.10.2017 r. unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia.

Zamawiający informuje również, iż do ww. postępowania wpłynęły pytania, które Zamawiający weźmie pod uwagę podczas ponownej publikacji postępowania dot. wyposażenia w sprzęt medyczny zaplecza weterynaryjnego Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie.

 

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

Comments are closed.