1/ZO/2018 WYBÓR OFERTY NA OPRACOWANIE I PRZYGOTOWANIE DO PUBLIKACJI RAPORTU

with Brak komentarzy

Bukwałd, dn. 13.08.2018 r.

 

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11-001 Dywity, KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768, info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458 publikuje

WYBÓR OFERTY W POSTĘPOWANIU

na  „Opracowanie i przygotowanie do publikacji w sieci raportu na temat działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt z województwa warmińsko-mazurskiego i w osobnym dokumencie potrzeb dotyczących zakupu sprzętu/wyposażenia dla ośrodków uczestniczących w projekcie SYMBIOSIS.”

Znak sprawy: 1/ZO/2018

 

 

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

Comments are closed.