WYBÓR OFERTY W POSTĘPOWANIU na „Budowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na zaplecze weterynaryjne ORPD w Bukwałdzie (lecznicę dla dzikich ptaków)”

with Brak komentarzy

Bukwałd, 17.10.2018 r.

 

WYBÓR OFERTY W POSTĘPOWANIU

na „Budowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na zaplecze weterynaryjne ORPD w Bukwałdzie (lecznicę dla dzikich ptaków)”

Znak sprawy: 2/ZO/2018

I Zamawiający Fundacja Albatros, informuje, iż zgodnie z Rozdziałem XI zapytania ofertowego oznaczonego symbolem: 2/ZO/2018 pn.: „Budowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na zaplecze weterynaryjne ORPD w Bukwałdzie (lecznicę dla dzikich ptaków)” wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Oferta nr 1

KOLOS Mariusz Kolaczek

  1. Pasymska 30

12-100 Szczytno

Z ceną brutto: 455 100,00 zł

 

II Zamawiający informuje, iż na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę: 486 120,35 zł

 

III W prowadzonym postępowaniu złożono następującą oferty:

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Cena brutto
1 KOLOS Mariusz Kolaczek ul. Pasymska 30

12-100 Szczytno

455 100,00 zł
2 Przedsiębiorstwo Budowlane MARYBUD Marianna Kwiatkowska ul. 1 Maja 6

10-118 Olsztyn

816 019,02 zł

 

 

IV Ze streszczenia i porównania ofert wynika następujący ranking ofert:

Miejsce Nr oferty Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Kryterium oceny ofert – cena Kryterium oceny ofert – wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane Kryterium oceny ofert – łącznie
1 1 KOLOS Mariusz Kolaczek ul. Pasymska 30

12-100 Szczytno

Cena brutto: 60 pkt 60 miesięcy gwarancji – 40 pkt 100 pkt
2 2 Przedsiębiorstwo Budowlane MARYBUD Marianna Kwiatkowska ul. 1 Maja 6

10-118 Olsztyn

Cena brutto: 33,5 pkt 60 miesięcy gwarancji – 40 pkt 73,5 pkt

 

V Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

Comments are closed.