WYBÓR OFERTY W POSTĘPOWANIU na „Opracowanie i przygotowanie do publikacji w sieci materiałów z III Międzynarodowej konferencji SYMBIOSIS na temat działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce, 8-9 grudnia 2017 roku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie” Znak sprawy: 2/ZO/2019

with Brak komentarzy

Bukwałd, 24.04.2019 r.

 

 

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11-001 Dywity, KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768, info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458 informuje o:

 

 

WYBORZE OFERTY W POSTĘPOWANIU

na „Opracowanie i przygotowanie do publikacji w sieci materiałów z III Międzynarodowej konferencji SYMBIOSIS na temat działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce,

8-9 grudnia 2017 roku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie”

Znak sprawy: 2/ZO/2019

 

I Zamawiający Fundacja Albatros, informuje, iż zgodnie z Rozdziałem XI zapytania ofertowego oznaczonego symbolem: 2/ZO/2019 pn.: „Opracowanie i przygotowanie do publikacji w sieci materiałów z III Międzynarodowej konferencji SYMBIOSIS na temat działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce, 8-9 grudnia 2017 roku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie” wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Oferta nr 2

Sylwia Żak

  1. Orłowicza 35/42

10-684 Olsztyn

Z ceną brutto: 5 000,00 zł

 

II Zamawiający informuje, iż na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę: 5000,00 zł

 

III W prowadzonym postępowaniu złożono następującą oferty:

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Cena brutto
1 ABK Grupa ul. Bogusławskiego 19/95

01-923 Warszawa

7 687,50 zł
2 Sylwia Żak ul. Orłowicza 35/42

10-684 Olsztyn

5 000,00 zł

 

IV Ze streszczenia i porównania ofert wynika następujący ranking ofert:

Miejsce Nr oferty Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Kryterium oceny ofert – cena brutto
1 2 Sylwia Żak ul. Orłowicza 35/42

10-684 Olsztyn

Cena brutto: 100 pkt
2 1 ABK Grupa ul. Bogusławskiego 19/95

01-923 Warszawa

Cena brutto:

65 pkt

 

 

V Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

 

 

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

Comments are closed.