WYBÓR OFERTY W POSTĘPOWANIU na „Usługa cateringowa” Znak sprawy: 16/ZO/2017

with Brak komentarzy

Bukwałd, dn. 28.11.2017 r.

 

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11-001 Dywity, KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768, info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458 publikuje

WYBÓR OFERTY W POSTĘPOWANIU

na „Usługa cateringowa”

Znak sprawy: 16/ZO/2017

I Zamawiający Fundacja Albatros, informuje, iż zgodnie z Rozdziałem XI zapytania ofertowego oznaczonego symbolem: 16/ZO/2017 pn.: „Usługa cateringowa” wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Oferta nr 3

Gastronomia – Strzelec

Wojciech Strzelec

  1. Piłsudskiego 69 B

10-449 Olsztyn

Z ceną brutto: 17 000,00 zł

Jakoś w postaci dodanej do usługi: TAK

 

II Zamawiający informuje, iż na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwota: 17500 zł

 

III W prowadzonym postępowaniu złożono następującą oferty:

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Jakoś w postaci dodanej do usługi Cena brutto
1 Central Jakob Kicerman ul. Dąbrowszczaków 8/9

10-539 Olsztyn

TAK 24 000,00 zł
2 Centrum Tańca Crea Dance Karolina Felska,

Krzysztof Wasilewski

Spółka Jawna

ul. Obrońców Tobruku 3

10-092 Olsztyn

TAK 21 870,00 zł
3 Gastronomia – Strzelec

Wojciech Strzelec

ul. Piłsudskiego 69 B

10-449 Olsztyn

 

TAK 17 000, 00 zł

 

IV Ze streszczenia i porównania ofert wynika następujący ranking ofert:

 

Miejsce Nr oferty Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Kryterium oceny ofert
1 3 Gastronomia – Strzelec

Wojciech Strzelec

ul. Piłsudskiego 69 B

10-449 Olsztyn

 

Jakoś w postaci dodanej do usługi: 40 pkt  

Cena brutto: 60 pkt

Łącznie: 100 pkt
2 2 Centrum Tańca Crea Dance Karolina Felska,

Krzysztof Wasilewski

Spółka Jawna

ul.Obrońców Tobruku 3

10-092 Olsztyn

 

 

Jakoś w postaci dodanej do usługi: 40 pkt Cena brutto: 46,64 pkt
Łącznie: 86,64 pkt
3 1 Central Jakob Kicerman ul. Dąbrowszczaków 8/9

10-539 Olsztyn

Jakoś w postaci dodanej do usługi: 40 pkt Cena brutto: 42,50 pkt
Łącznie: 82,50 pkt

 

V Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

 

 

……

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

Comments are closed.