WYBÓR OFERTY W POSTĘPOWANIU na „Wykonanie materiałów promocyjnych na konferencje” Znak sprawy: 15/ZO/2017

with Brak komentarzy

Bukwałd, dn. 29.11.2017 r.

 

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11-001 Dywity, KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768, info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458 publikuje

WYBÓR OFERTY W POSTĘPOWANIU

na „Wykonanie materiałów promocyjnych na konferencje”

Znak sprawy: 15/ZO/2017

I Zamawiający Fundacja Albatros, informuje, iż zgodnie z Rozdziałem XI zapytania ofertowego oznaczonego symbolem: 15/ZO/2017 pn.: „Wykonanie materiałów promocyjnych na konferencje” wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Oferta nr 1

Wektor77 Artur Wojton

  1. Piłsudskiego 77

10-449 Olsztyn

Z ceną brutto: 2 883,75 zł

 

II Zamawiający informuje, iż na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę: 3373,98 zł

 

III W prowadzonym postępowaniu złożono następującą oferty:

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Cena brutto
1 Wektor77 Artur Wojton al. Piłsudskiego 77

10-449 Olsztyn

2 883,75 zł
2 Zakład Poligraficzny „SPRĘCOGRAF” s.c.

Jacek Wachowski,

Maciej Wachowski

Spręcowo 17 A

11-001 Dywity

4 009,80 zł

 

IV Ze streszczenia i porównania ofert wynika następujący ranking ofert:

Miejsce Nr oferty Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Kryterium oceny ofert
1 1 Wektor77 Artur Wojton al. Piłsudskiego 77

10-449 Olsztyn

Cena brutto: 100 pkt
2 2 Zakład Poligraficzny „SPRĘCOGRAF” s.c.

Jacek Wachowski,

Maciej Wachowski

Spręcowo 17 A

11-001 Dywity

Cena brutto: 71,9 pkt

 

V Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

 

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

Comments are closed.