WYBÓR OFERTY W POSTĘPOWANIU na „Wykonanie woliery stalowej w ORPD w Bukwałdzie” Znak sprawy: 1/ZO/2019

with Brak komentarzy

Bukwałd, 24.04.2019 r.

 

WYBÓR OFERTY W POSTĘPOWANIU

na „Wykonanie woliery stalowej w ORPD w Bukwałdzie”

Znak sprawy: 1/ZO/2019

I Zamawiający Fundacja Albatros, informuje, iż zgodnie z Rozdziałem XI zapytania ofertowego oznaczonego symbolem: 1/ZO/2019 pn.: „Wykonanie woliery stalowej w ORPD w Bukwałdzie” wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Oferta nr 1

UAB PASLAUGU CENTRAS

A.Goštauto g.8

LT-01108 Wilno Litwa

Z ceną brutto: 120 000 zł

Okres gwarancji i bezpłatny serwis gwarancyjny: 60 miesięcy

 

II Zamawiający informuje, iż na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę: 125 246,00 zł

 

III W prowadzonym postępowaniu złożono następującą oferty:

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Cena brutto Okres gwarancji i bezpłatny serwis gwarancyjny
1 UAB PASLAUGU CENTRAS A.Goštauto g.8

LT-01108 Wilno Litwa

120 000 zł 60 miesięcy

 

 

 

IV Ze streszczenia i porównania ofert wynika następujący ranking ofert:

Miejsce Nr oferty Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Kryterium oceny ofert – cena Kryterium oceny ofert – Okres gwarancji i bezpłatny serwis gwarancyjny Kryterium oceny ofert – łącznie
1 1 UAB PASLAUGU CENTRAS A.Goštauto g.8

LT-01108 Wilno Litwa

Cena brutto: 60 pkt 60 miesięcy gwarancji – 40 pkt 100 pkt

 

V Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

 

 

 

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

Comments are closed.