WYBÓR OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 2 na „Wykonanie wolier stalowych w ORPD w Bukwałdzie” Znak sprawy: 7/ZO/2017

with Brak komentarzy

Bukwałd, dn.10.10.2017 r.

 

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11-001 Dywity, KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768, info@falbatros.pl, tel. 664 173 828, 664 950 458 publikuje

 

WYBÓR OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 2

na „Wykonanie wolier stalowych w ORPD w Bukwałdzie”

Znak sprawy: 7/ZO/2017

 

Zamawiający Fundacja Albatros, informuje, iż zgodnie z Rozdziałem XI zapytania ofertowego oznaczonego symbolem: 7/ZO/2017 pn.: „Wykonanie wolier stalowych w ORPD w Bukwałdzie” w zakresie części nr 2 wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Oferta nr 1:

UAB PASLAUGU CENTRAS

  1. Gostauto g.8

LT-01108 Wilno Litwa

Kryterium nr I – cena brutto: 74 754,48 zł

Kryterium nr II – okres gwarancji i bezpłatny serwis gwarancyjny: 60 miesięcy

 

I Zamawiający informuje, iż na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę: 75 000 zł

 

II W prowadzonym postępowaniu złożono następującą oferty:

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Cena brutto
1 UAB PASLAUGU CENTRAS A. Gostauto g.8

LT-01108 Wilno Litwa

 

74 754,48 zł

 

III Ze streszczenia i porównania ofert wynika następujący ranking ofert:

 

Miejsce Nr oferty Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Kryterium oceny ofert
1 1 UAB PASLAUGU CENTRAS A. Gostauto g.8

LT-01108 Wilno Litwa

 

Cena Okres gwarancji i bezpłatny serwis gwarancyjny
60 40

 

IV Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

Comments are closed.