Zmiana nr 2 zapytania ofertowego 2/ZO/2018

with Brak komentarzy

 

 

Bukwałd, dn. 02-10-2018 r.

 

 Fundacja Albatros

Bukwałd 45a

11-001 Dywity

KRS 0000263522

NIP 7393574717

REGON 280150768

Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie filia w Dywitach NRB: 71 8857 0002 3011 0156 6309 0001

info@falbatros.pl

+48 664 173 828

 

ogłasza

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

na „Budowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na zaplecze weterynaryjne ORPD w Bukwałdzie (lecznicę dla dzikich ptaków)”

Znak sprawy: 2/ZO/2018

w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

 

 Zamawiający informuje, iż na mocy pkt 10.3 zapytania ofertowego o nr 2/ZO/2018 postanowił zmienić treść Zapytania ofertowego 2/ZO/2018 w zakresie opisu PZT.

Zmiany dotyczą:

– w punkcie 3: danych liczbowych – bilansu terenu działki nr 232/4.

– w punkcie 6: opisu warunków geotechnicznych

– w punkcie 7: obszaru oddziaływania całej inwestycji

 

Z uwagi na liczne zmiany w dokumentacji przedstawiającej Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający postanowił wszelką aktualną dokumentację dot. OPZ zamieścić w jednym folderze, w  jednym ogólnodostępnym miejscu tj. pod nw. linkiem:

 

https://drive.google.com/drive/folders/1L916osNLybEPX6xsVIvdYAq9_9dy_P3o?usp=sharing

 

 

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

Comments are closed.