2/ZO/2017 – ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO – BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

with Brak komentarzy
ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
na „Budowa drewnianego budynku gospodarczego”
Znak sprawy: 2/ZO/2017
w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:
 „Symbiosis - ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt - wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Bukwałd, dn. 12.07.2017 r.

Fundacja Albatros

Bukwałd 45a, 11-001 Dywity

KRS 00263522

NIP 7393574717

REGON 280150768

Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie filia w Dywitach

NRB 71 8857 0002 3011 0156 6309 0001

info@falbatros.pl

+48 664 173 828

PUBLIKUJE

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na „Budowa drewnianego budynku gospodarczego”

Znak sprawy: 2/ZO/2017

w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Zamawiający Fundacja Albatros, informuje, iż na podstawie pkt 10.3 Zapytania ofertowego nr 2/ZO/2017 z dnia 26.06.2017 r. zmienia treść ww. zapytania w zakresie:

ROZDZIAŁ VII

Miejsce, termin i forma złożenia oferty

Treść przed zmianą:
7.2. Ofertę należy złożyć do 12-07-2017 r. godz. 11:15.
7.3. W przypadku oferty złożonej po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę.
7.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12-07-2017 r. o godz. 11:30.

Treść po zmianie:
7.2. Ofertę należy złożyć do 14-07-2017 r. godz. 11:15.
7.3. W przypadku oferty złożonej po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę.
7.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14-07-2017 r. o godz. 11:30.

…………………………………………………………………………………………
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

 

PLIKI DO POBRANIA

ZMIANA SKAN DOKUMENTU  

Comments are closed.