Zmiana zapytania ofertowego nr 2/ZO/2018

with Brak komentarzy

W załączeniu wyjaśnienia i dokumenty uzupełniające do zapytania w związku z zapytaniami, które pojawiły się w trakcie trwania postępowania

Bukwałd, dn. 01-10-2018 r.

 

 

Fundacja Albatros

Bukwałd 45a

11-001 Dywity

KRS 0000263522

NIP 7393574717

REGON 280150768

Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie

filia w Dywitach

NRB: 71 8857 0002 3011 0156 6309 0001

info@falbatros.pl

+48 664 173 828

ogłasza

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

na „Budowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na zaplecze weterynaryjne ORPD w Bukwałdzie (lecznicę dla dzikich ptaków)”

Znak sprawy: 2/ZO/2018

w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

 

 

 

 

 

 

           

Zamawiający Fundacja Albatros informuje, iż na mocy pkt. 10.1. zapytania ofertowego o nr 2/ZO/2018 wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu pytania dotyczące treści ogłoszenia, które Zamawiający zamieszcza (zgodnie z pkt 10.2 ww. zapytania) wraz z wyjaśnieniami:

 

Pytania z dnia 19.09.2018 r.

 

Pytanie nr 1:

Odpowiedź:

Zamieszczamy projekt sanitarny i elektryczny, charakterystyka okien została ujęta w opisie branży architektonicznej na str. 14.

 

Pytania z dnia 20.09.2018 r.

Pytanie nr 1:

Odpowiedź:

Wartości podane w przedmiarach są prawidłowe. Zapis „Błędne odwołanie do obliczenia pomocniczego” został usunięty – nie miał on wpływu na jakość danych przedstawionych w przedmiarze.

 

Pytanie nr 2:

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zamieszczono projekt branży elektrycznej, instalacja fotowoltaiczna umieszczona na dachu o mocy 3 fazowej nie więcej niż 10.5 kVA, z zabezpieczeniem 3x20A. Zamieszczono uzupełniony przedmiar robót.

 

 

Zamawiający informuje również, iż na mocy pkt 10.3 zapytania ofertowego o nr 2/ZO/2018 postanowił zmienić treść Zapytania ofertowego 2/ZO/2018 w zakresie terminu składania i otwarcia ofert:

 

Rozdział VII

7.2. Ofertę należy złożyć do dnia 15-10-2018, godz. 11.15

7.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15-10-2018 o godz. 11.30

 

Wszelkie dokonane zmiany zaznaczono na czerwono.

Załączniki dostępne pod linkiem https://drive.google.com/drive/folders/1EAQQ5S6UV_-ynPe3vy0cMoAwfcj61iwT?usp=sharing

 

 

Comments are closed.