Dziś jest 31 maja – Dzień Bociana Białego

Dziś obchodzimy Dzień Bociana Białego – dzień, w którym za inicjatywą Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „Pro Natura” od 2003 roku popularyzujemy wiedzę na temat tego gatunku, a przede wszystkim na temat jego ochrony.

W każdym roku dziesiątki bocianów, które są ofiarami ludzkiej działalności trafia do naszego ośrodka. Są to zarówno młode bociany, które zostały pozbawione opieki rodziców, jak i dorosłe osobniki, głównie po wypadkach i kolizjach.

W naszym ptasim szpitalu robimy wszystko, by ranne bociany mogły wrócić na wolność i wielu przypadkach to się udaje.

Bociany, których ze względu na trwały uszczerbek na zdrowiu nie udaje się przywrócić naturze dożywotnio mieszkają w naszym azylu – tworzą tutaj całkiem pokaźne stado, które rządzi się swoimi prawami. Pełnosprawne bociany odwiedzają w ośrodku swoich niepełnosprawnych pobratymców.

Nasze bociany nigdy już nie polecą, ale widać, że przystosowały się do nowej dla nich sytuacji, bo niektóre z nich przystępują do lęgów. Zakładają gniazda na ziemi, co jest nietypowym widokiem.


Leczenie ptaków o ORPD w Bukwałdzie współfinansowane jest ze środków UE w ramach projektu „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Zobacz podobne wpisy
Scroll to top
Skip to content