Szkolenie dla Ptasiej Straży

Zapraszamy wszystkich Ptasich Strażników, oraz osoby, które biorą udział w interwencjach związanych z udzielaniem pomocy poszkodowanym ptakom, jak również wszystkich zainteresowanych, na Szkolenie Online dla Ptasiej Straży.

Informacje o szkoleniu

Opracowując materiały do tego szkolenia, podjęliśmy próbę przekazania doświadczeń z naszej kilkunastoletniej pracy w terenie. Treści tu zawarte opracowano w oparciu o wiedzę naukową oraz lekcje, których udzieliły nam niezliczone przedsięwzięcia realizowane w ORPD w Bukwałdzie oraz dotychczasowe doświadczenia Ptasiej Straży. Mamy nadzieję, że to szkolenie będzie pomocne i inspirujące dla wszystkich osób pragnących zaangażować się w ratowanie dzikich zwierząt.

Wiadomości przedstawione w filmach i prezentacjach na tym szkoleniu, można uzupełnić o informacje zawarte w „Podręczniku dla Ptasiej Straży” pobierz podręcznik

Jak korzystać z materiałów?

Wszystkie filmy, jakie będą się pojawiały w ramach tego szkolenia będą publikowane poniżej. Można je oglądać bezpośrednio na tej stronie lub przejść do kanału Fundacji Albatros na YouTube i otworzyć playlistę wybranej części szkolenia.

Na YouTubie w opisie pod każdym filmem zamieszczamy spis treści z podziałem filmu na rozdziały. Po kliknięciu w czas przy danym rozdziale zostaniesz do niego przeniesiony do odpowiedniego fragmentu filmu – ułatwi to przeglądanie materiału w późniejszym czasie, kiedy będziecie szukać konkretnych informacji.

Plan szkolenia:

Kliknięcie na link przeniesie Cię do odpowiedniej części szkolenia.

I. Rozpoznawanie i biologia wybranych gatunków ptaków zamieszkujących region Warmii i Mazur

II. Pierwsza pomoc i transport pacjentów, organizacja Ptasiej Straży. Zoonozy

III. Globalna sytuacja ekosystemów i ochrona gatunkowa w kontekście działalności Ptasiej Straży

IV. Podstawy anatomii i fizjologii ptaków

V. Aspekty etyczne działalności Ptasiej Straży


pobierz podręcznik


Szkolenie dla Ptasiej Straży – Część I:

„Rozpoznawanie i biologia wybranych gatunków ptaków zamieszkujących region Warmii i Mazur”

prowadzenie: mgr Zuzanna Pestka, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Szkolenie powstało przy wsparciu: