Strefa Sponsora

W związku z dynamicznym rozwojem naszej działalności, zapraszamy do współpracy przy realizacji naszej misji nowych partnerów. Poza budowaniem biznesu odpowiedzialnego społecznie, firmy i instytucje, które włączyły się do naszych działań, korzystają z tej współpracy na wielu płaszczyznach, a co najważniejsze wspólnie inwestujemy swój czas i zasoby w ochronę dzikich ptaków, a to jest wartością nadrzędną.

 

Korzyści ze współpracy


Oferta inwestycji w działania Fundacji Albatros, do której Państwa zachęcamy, niesie ze sobą wiele korzyści zarówno dla naszych partnerów, jak i dla realizowanych przez nas działań w zakresie ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej.

We wspólnym działaniu rozwijajamy ideę polityki zrównoważonego rozwoju:

Przez zaangażowanie się w czynną ochronę ptaków firmy, które z nami współpracują realizują strategię zrównoważonego rozwoju i pokazują swoją troskę o środowisko naturalne i faktyczne działania, dążące do jego ochrony;

Wspólnie dążymy do niwelacji negatywnych dla ptaków skutków działalności człowieka:

Skutki wypadków i kolizji, jakim ulegają ptaki, można zniwelować przez interwencje w miejscach wypadków prowadzone przez przeszkolonych ludzi, oraz leczenie i rehabilitację rannych ptaków – przez wparcie dla Fundacji Albatros te działania są skutecznie realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;

Razem realizujemy innowacyjne w skali kraju projekty ekologiczne:

Fundacja Albatros realizuje innowacyjne projekty, takie jak Ptasia Straż, Ptasia Akademia, czy Symbiosis. Firmy i instytucje, z którymi współpracujemy mają okazję się do nich przyłączyć i  przez swoje zaangażowanie rozwijać te inicjatywy i realizować politykę proekologiczną.

Szeroki zasięg informacji o marce i wspólnych działaniach:

Fundacja promuje swoje działania w mediach lokalnych i regionalnych, w mediach społecznościowych i przez komunikację bezpośrednią przez wolontariuszy i partnerów – to daje możliwość skutecznej i szerokiej promocji działań ekologicznych, w które zaangażowani są partnerzy;

Strefa sponsora

historie o pomaganiu


Wspierają nas


sektor prywatny – firmy i fundacje zaangażowane w nasze działaniasektor publiczny – instytucje / organizacje zaangażowane w nasze działania