Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie

Ośrodek podzielony jest na 2 strefy – strefę leczniczą i rehabilitacyjną oraz strefę azylową i edukacyjną.

 

Budowa ośrodka

Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie zajmuje 1,14 ha. Fundacja dysponuje także terenem o pow. 3 ha okalającym ośrodek.

Teren ośrodka podzielony jest na 2 strefy:

Ptasia Klinika – strefa leczenia i rehabilitacji

Jest to strefa zamknięta, dostępna tylko dla pracowników ośrodka i wolontariuszy. Ptaki, które leczone w naszym ośrodku mają maksymalnie ograniczony kontakt z ludźmi, tak by nie generować u nich dodatkowego stresu i nie doprowadzić do sytuacji, w której ptaki, które mają wrócić na wolność przyzwyczają się do człowieka;

Ptasia Akademia – strefa azylowa i edukacyjna

Strefa otwarta dla odwiedzających. W akademii mieszkają ptaki, które ze względu na swoją niepełnosprawność nie mogły wrócić na wolność. Na terenie azylu mają zapewnione odpowiednie warunki oraz opiekę. W ramach Ptasiej Akademii prowadzimy systematyczną edukację w formie zajęć, konkursów i prelekcji organizowanych głównie dla dzieci i młodzieży. Ptasią Akademię można odwiedzać w ramach zajęć grupowych lub indywidualnie, korzystając z przygotowanych map i tablic edukacyjnych na terenie ośrodka.


Teren jest zagospodarowany pięcioma budynkami gospodarczymi:

  • odchowalnia dla piskląt
  • magazyn, wybudowany w 2012 r.
  • budynek wolier rehabilitacyjnych 125m2, wybudowany w 2017 r.
  • budynek biurowo-szkoleniowy o pow. 35m2 – baza Ptasiej Straży, wybudowany w 2019 roku
  • budynek gospodarczy o pow. 100m2 – lecznica dla ptaków, w której mieści się również biuro fundacji

Ponadto na terenie znajduje się 9 wolier i 1 wybieg w ramach części azylowej, woliera treningowa 33mx6mx5m, woliery do treningu małych ptaków wróblowych, woliera rehabilitacyjna o konstrukcji stalowej 30mx10mx8m w części rehabilitacyjnej.

fot. Tadeusz Baraniecki