Konferencje i seminaria

Jednym z nadrzędnych celów projektu Symbiosis jest integracja i rozwijanie ośrodków rehabilitacji.

Od początku nasze działania mają na celu budowanie przestrzeni do wymiany doświadczeń i praktyk. Ta przestrzeń powstaje na konferencjach i seminariach, które organizujemy.


Konferencje zorganizowane w ramach Symbiosis


IV Międzynarodowa Konferencja nt. Działalności Ośrodków Rehabilitacji Zwierząt Dzikich w Polsce – grudzień 2019

przejdź do opisu konferencji


III Międzynarodowa Konferencja nt. Działalności Ośrodków Rehabilitacji Zwierząt Dzikich w Polsce – grudzień 2017

przejdź do opisu konferencji


II Międzynarodowa Konferencja nt. Działalności Ośrodków Rehabilitacji Zwierząt Dzikich w Polsce – czerwiec 2012

przejdź do opisu konferencji


I Międzynarodowa Konferencja „Ośrodki Rehabilitacji Zwierząt Nowoczesnym Narzędziem Edukacji” – listopad 2011

przejdź do opisu konferencji


Seminaria zorganizowane w ramach Symbiosis


Seminarium: Odchów i rehabilitacja jerzyków Apus Apus w kontekście wyników najnowszych badań biologii tego gatunku – kwiecień 2018


Seminarium: Bocian biały – flagowy polski gatunek w zimowym krajobrazie. Wybrane problemy w kontekście działalności ośrodków rehabilitacji w Polsce – grudzień 2016