Bociany w naszym szpitalu i azylu oraz ich goście

W każdym roku dziesiątki bocianów, które są ofiarami ludzkiej działalności trafia do naszego ośrodka. Są to zarówno młode bociany, które zostały pozbawione opieki rodziców, np. zostały wyrzucone / wypadły z gniazda, jak i dorosłe osobniki, głównie po wypadkach i kolizjach.

Bociany są rehabilitowane w specjalnie przystosowanej do tego celu wolierze rehabilitacyjnej. Jest to duża kopuła geodezyjna, w której przebywają na ostatnim etapie leczenia. Mogą się tutaj wstępnie rozlatać przed powrotem na wolność.

Część tej kopuły jest przeznaczona także dla ptaków azylowych, choć większość przebywa na otwartym wybiegu, na którym niektóre z nich zakładają gniazda i przystępują do lęgów.

Bociany w naszym ośrodku są licznie odwiedzane przez zdrowe bociany. Jedna para założyła nawet gniazdo na wolierze rehabilitacyjnej.


Leczenie ptaków o ORPD w Bukwałdzie współfinansowane jest ze środków UE w ramach projektu „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Zobacz podobne wpisy
Scroll to top
Skip to content