Co zagraża dzikim ptakom? – sprawozdanie z IV Konferencji Symbiosis

Co zagraża dzikim zwierzętom, jakie są najnowsze metody ich leczenia. Tym zagadnieniom poświęcona była międzynarodowa konferencja „Symbiosis”, organizowana przez Fundację Albatros.

Wśród tematów konferencji pojawiła się między innymi kwestia oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na świat zwierząt dzikich, ale także na organizm ludzki. „Różni badacze z różnych grup badawczych na całym świecie w ciągu ostatnich 34 lat pokazują różne efekty na strukturach DNA, które mogą ulec zniszczeniu. Pokazują wpływ telefonów na zwierzęta, na główne systemy organizmu. Zaczynają się między innymi wycieki w barierze krew-mózg, powodują problemy z koncentracją, z pojemnością pamięci krótkotrwałej i tak dalej” – mówi prof. Olle Johansson ze sztokholmskiego Instytutu Karolinska.

Jednym z nadrzędnych celów projektu Symbiosis jest budowanie platformy wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy osobami związanymi z tematyką leczenia oraz ochrony dzikich zwierząt.

Na czwartej już konferencji, która odbyła się w ramach projektu, omawialiśmy najnowsze doniesienia naukowe związane z leczeniem i rehabilitacją dzikich zwierząt. Oprócz zagadnień o tematyce weterynaryjnej, rozmawialiśmy też o etycznych aspektach związanych z podejmowanymi działaniami.

Gościliśmy wielu zagranicznych gości – m.in. prof. Rüdiger Korbel, prof. Olle Johansson, Claude Velter z partnerskiego Centrum Rehabilitacji Zwierząt w Ostende (Belgia), dzięki którym mogliśmy zaznajomić się z najnowszymi doniesieniami naukowymi.

Partnerzy:

Patroni:

Patroni medialni:

Materiały można pobrać na stronie konferencji: https://www.symbiosisforwildlife.eu/

Zobacz podobne wpisy
Scroll to top
Skip to content