Działania Symbiosis 2017-2021 – podsumowanie

Przygotowaliśmy krótkie podsumowanie tego, co udało nam się zrealizować w latach 2017-2021 w ramach projektu „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”.

Co udało nam się zrealizować w ramach projektu Symbiosis w Bukwałdzie

W okresie realizacji działań Symbiosis, tj. 2017-2021 przyjęliśmy do ORPD w Bukwałdzie 3680 ptaków

Działania Symbiosis to nie tylko działania w ORPD w Bukwałdzie. W ramach działań projektowych wsparliśmy i doposażyliśmy ośrodki rehabilitacji dzikich zwierząt w regionie.

W ramach działań Symbiosis propagujemy wiedzę na temat leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt poprzez organizację międzynarodowych konferencji i produkcję serii filmów dokumentalnych na temat działalności ośrodków


Zobacz podobne wpisy
Scroll to top
Skip to content