Dzień Bociana Białego

31 maja obchodzimy jest Dzień Bociana Białego. Święto bociana jest obchodzone jest od 2003 roku dzięki inicjatywie Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”. Celem ustanowienia specjalnego dnia poświęconego bocianowi była popularyzacja wiedzy na temat gatunku, a przede wszystkim na temat jego ochrony.

W Polsce mamy stwierdzonych 467 gatunków ptaków oficjalnie wpisanych na listę krajowej awifauny. Do wielu mamy wyjątkowy sentyment.

Bocian biały, Ciconia ciconia jest jednym z nich. Bocian – symbol dawnych wierzeń i przesądów, bohater baśni i porzekadeł. Słowianie wierzyli, że ludzka dusza po śmierci zmienia się w bociana. Przypisywano mu moc sprowadzenia nieszczęścia na tego, kto zrobił krzywdę jemu, lub jego potomstwu. Do dziś dom z bocianim gniazdem, uważany jest za szczęśliwy. Bociany to ptaki, które na stałe wpisane w krajobraz polskiej wsi, ptaki zwiastujące wiosnę.

Szacuje się, że w Polsce gniazduje około 50 000 par bocianów, najwięcej bocianów białych zasiedla Warmię i Mazury.

Zagrożenia

Niestety, mimo iż bociany cieszą się dużą sympatią, działalność człowieka wpływa niekorzystnie na ich populację. Główne zagrożenia to:

  • zderzenia z liniami wysokiego napięcia, często dochodzi do porażenia u młodych, które uczą się latać i zderzają się z liniami, jak również u dorosłych – porażone bociany giną lub są ciężko ranne
  • rozwój rolnictwa, zanikanie łąk i terenów podmokłych zmniejsza ilość dostępnych odpowiednich dla bocianów terenów do bytowania
  • zatrucia środkami owadobójczymi
  • wypadki podczas sianokosów

W każdym roku dziesiątki bocianów, które są ofiarami ludzkiej działalności trafia do naszego ośrodka. Są to zarówno młode bociany, które zostały pozbawione opieki rodziców, jak i dorosłe osobniki, głównie po wypadkach i kolizjach.

Nie wszystkim udaje się w pełni wrócić do zdrowia. Niepełnosprawne bociany, które dożywotnio potrzebują opieki człowieka mieszkają w naszym azylu – tworzą tutaj całkiem pokaźne stado, które rządzi się swoimi prawami. Pełnosprawne bociany odwiedzają w ośrodku swoich niepełnosprawnych pobratymców.

Chcesz wiedzieć, jak pomóc bocianom – zobacz poradniki na stronie Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”


Leczenie ptaków o ORPD w Bukwałdzie współfinansowane jest ze środków UE w ramach projektu „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Zobacz podobne wpisy
Scroll to top
Skip to content