Idea Symbiosis – ochrona gatunków chronionych

Główny cel działań Symbiosis to ochrona ex-situ 120 gatunków chronionych poprzez leczenie w ośrodkach rehabilitacji zwierząt oraz wzrost liczby zwierząt zwracanych naturze spośród pacjentów ośrodków w regionie Warmii i Mazur. Dążymy do tego poprzez wsparcie ośrodków w naszym regionie, ich doposażenie oraz wsparcie opieki weterynaryjnej, także poprzez wymianę wiedzy na konferencjach i seminariach.

Do ośrodków trafiają zwierzęta z różnych gatunków. Oczywiście najwięcej jest tych zwierząt, które są liczne i żyją stosunkowo blisko człowieka. Przykładowo wśród ptaków w naszym ośrodku najwięcej jest gołębi, bocianów, jerzyków, ale oczywiście zdarzają się też przedstawiciele rzadziej spotykanych gatunków, takich, jak na przykład Bąk.


Leczenie ptaków o ORPD w Bukwałdzie współfinansowane jest ze środków UE w ramach projektu „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Zobacz podobne wpisy
Scroll to top
Skip to content