Jak wygląda leczenie ptaków w naszym ośrodku?

Poszkodowane ptaki przywożone są przez wolontariuszy Ptasiej Straży oraz osoby, które je znalazły. W pierwszej kolejności trafiają do Ptasiej Lecznicy. Jest to miejsce, w którym ptak jest badany i pozostaje w pierwszej fazie pobytu w naszym ośrodku.

Lecznica jest profesjonalnie wyposażona – w budynku znajduje się sala operacyjna oraz sala do wykonywania zdjęć RTG. Dzięki temu na miejscu można wykonać badania diagnostyczne oraz wszystkie konieczne zabiegi.

Po określeniu metody leczenia / zabiegach większe ptaki trafiają do budynku Ptasiego Szpitala, gdzie mają ciszę i spokój, tak by bez kontaktu częstego z człowiekiem mogły dochodzić spokojnie do siebie.

Kolejnym etapem jest przeniesienie do wolier rehabilitacyjnych, w których ptaki mogą nabrać sił, rozlatać się i wzmocnić przed wypuszczeniem.

Jeżeli wszystko przebiega prawidłowo, ptaki są wypuszczane na wolność. Te, którym nie udało się wrócić do pełnej sprawności, pozostają w Ptasim Azylu i mają u nas dożywotnią opiekę.

Pisklęta i podloty trafiają do specjalnie przygotowanego budynku, który nazywamy odchowalnią – Ptasim Żłobkiem. Znajdują się tutaj inkubatory, cieplarki oraz odpowiednie woliery. Tutaj są otaczane opieką przez ptasie mamki, które od świtu do zmierzchu karmią je regularnie, aby mogły nabierać sił.

Wyposażenie lecznicy, budowę wolier udało nam się sfinansować, dzięki realizacji projektu Symbiosis.


Leczenie ptaków oraz rozbudowa ORPD w Bukwałdzie współfinansowane jest ze środków UE w ramach projektu „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Zobacz podobne wpisy
Scroll to top
Skip to content