Kolejne bociany wracają na wolność

Kolejne bociany po zakończonym leczeniu mogą wyfrunąć spod naszych skrzydeł. Bociany są przed wypuszczeniem obrączkowane.


Leczenie ptaków o ORPD w Bukwałdzie współfinansowane jest ze środków UE w ramach projektu „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Zobacz podobne wpisy
Scroll to top
Skip to content