Międzynarodowy Dzień Ptaków – zadbajmy o dobrostan naszych skrzydlatych przyjaciół

Od 14 lat leczymy dzikie ptaki i działamy na rzecz ich ochrony. 1.04 to zawsze ważny dla nas dzień, w którym warto przypomnieć o istotności naszej walki. Codziennie walczymy o kolejne ptasie życia, starając się dbać o dobrostan ptaków, które są pod naszą opieką i tych które są w naszym otoczeniu. Zachęcamy do poszerzania swojej wiedzy na temat ochrony ptaków oraz działania na ich rzecz, także poprzez włączenie się w naszą działalność.

Dzień Ptaków obchodzony jest 1.04 na całym świecie już od roku 1906. Celem tego święta jest zwrócenie uwagi na zagrożenia przed jakimi stoją ptaki, oraz zachęcenie ludzi do zaangażowania się w ich ochronę.


Leczenie ptaków o ORPD w Bukwałdzie współfinansowane jest ze środków UE w ramach projektu „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Zobacz podobne wpisy
Scroll to top
Skip to content