Na koniec maja pamiętajmy o bocianach

31 maja obchodzimy Dzień Bociana Białego – dzień, w którym za inicjatywą Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „Pro Natura” od 2003 roku popularyzujemy wiedzę na temat tego gatunku, a przede wszystkim na temat jego ochrony.

W każdym roku dziesiątki bocianów, które są ofiarami ludzkiej działalności trafia do naszego ośrodka. Są to zarówno młode bociany, które zostały pozbawione opieki rodziców, jak i dorosłe osobniki, głównie po wypadkach i kolizjach. Znajdują u nas schronienie i fachową opiekę.


Leczenie ptaków o ORPD w Bukwałdzie współfinansowane jest ze środków UE w ramach projektu „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Zobacz podobne wpisy
Scroll to top
Skip to content