Ośrodki w regionie korzystają ze sprzętu zakupionego w ramach projektu Symbiosis

Projekt Symbiosis to nie tylko działania w obrębie naszego ośrodka w Bukwałdzie, ale także wsparcie dla 6 ośrodków rehabilitacji z regionu (Jerzwałd, Krutyń, Nowe Monasterzesko, Napromek, Dębiny), które zostały wybrane do projektu.

Jednym z celów projektu Symbiosis jest wzmocnienie potencjału sieci ośrodków rehabilitacji zwierząt dzikich na Warmii i Mazurach. Od początku istnienia Fundacji Albatros realizacja idei Symbiosis, tj. dążenie do profesjonalizacji opieki nad dzikimi zwierzętami i rozwijanie sieci ośrodków rehabilitacji zwierząt (SOR) jest jednym z głównych celów naszych działań.

W ramach projektu Symbiosis w latach 2017-2021 wsparliśmy 6 ośrodków rehabilitacji (Jerzwałd, Krutyń, Nowe Monasterzesko, Napromek, Dębiny). Zakupiliśmy ważny dla działalności ośrodków sprzęt, ponadto finansujemy opiekę lekarsko-weterynaryjną w tych ośrodkach.

Do ośrodków zakupiono:

  • ORZ Jelonki – kontenery magazynowy i socjalny, w którym urządzone zostało małe ambulatorium
  • Dębiny – chłodnia do przechowywania karmy dla ptaków
  • Napromek – system monitoringu na terenie ośrodka
  • Krutyń i  Jerzwałd – zamrażarki, lodówki, laptop, przyczepa do transportu ptaków

Działania realizowane w ramach projektu „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”.

Zobacz podobne wpisy
Scroll to top
Skip to content