Podsumowanie roku 2021 – znamy już liczbę przyjętych pacjentów

Styczeń to dobry czas na podsumowania. Tak, jak się spodziewaliśmy liczba przyjętych do ORPD w Bukwałdzie pacjentów wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim. W roku 2021 przyjęliśmy na leczenie 1145 ptaków, dla porównania w 2020 było ich 1000. Liczba pacjentów przyjmowanych do ośrodka rośnie z każdym rokiem.

Możemy skutecznie leczyć i rehabilitować ptaki dzięki finansowaniu, jakie otrzymaliśmy dzięki realizacji projektu „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”.

W okresie realizacji projektu Symbiosis, tj. w latach 2017-2021 przyjęliśmy do ORPD w Bukwałdzie w sumie 3680 ptaków

Zobacz podobne wpisy
Scroll to top
Skip to content