Poznaj nasz ośrodek: ptasi szpital z bliska

Nasz ośrodek to magiczne miejsce stworzone dla ptaków i ludzi. Ośrodek położony jest na skraju wsi Bukwałd pośród przepięknych warmińskich pagórków i lasów. Stworzyliśmy miejsce idealne do leczenia i rehabilitacji ptaków, ciche, spokojne z bogatym ekosystemem w otoczeniu, dzięki temu nasze ptaki mają odpowiednie warunki do nabierania sił i życia.

Miejsce jest oczywiście także miejscem przyjemne dla ludzi, którzy nas odwiedzają. Sama podróż do ośrodka dostarcza wielu niesamowitych estetycznych wrażeń, a na miejscu jest ich jeszcze więcej.

Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie zajmuje 1,14 ha. Fundacja dysponuje także terenem o pow. 3 ha okalającym ośrodek.

W latach 2017-2020 ośrodek został rozbudowany i doposażony w ramach działań związanych z realizacją projektu „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

W ramach projektu zrealizowano:

  • Budowa i wyposażenie specjalistycznej lecznicy dla ptaków, jedynej takiej w regionie
  • Budowa drewnianego budynku o funkcjach socjalno-szkoleniowych
  • Budowa 3 stalowych wolier sferycznych do rehabilitacji ptaków

Teren ośrodka podzielony jest na 2 strefy:

Ptasia Klinika – strefa leczenia i rehabilitacji

Jest to strefa zamknięta, dostępna tylko dla pracowników ośrodka i wolontariuszy. Ptaki, które leczone w naszym ośrodku mają maksymalnie ograniczony kontakt z ludźmi, tak by nie generować u nich dodatkowego stresu i nie doprowadzić do sytuacji, w której ptaki, które mają wrócić na wolność przyzwyczają się do człowieka;

Ptasia Akademia – strefa azylowa i edukacyjna

Strefa otwarta dla odwiedzających. W akademii mieszkają ptaki, które ze względu na swoją niepełnosprawność nie mogły wrócić na wolność. Na terenie azylu mają zapewnione odpowiednie warunki oraz opiekę. W ramach Ptasiej Akademii prowadzimy systematyczną edukację w formie zajęć, konkursów i prelekcji organizowanych głównie dla dzieci i młodzieży. Ptasią Akademię można odwiedzać w ramach zajęć grupowych lub indywidualnie, korzystając z przygotowanych map i tablic edukacyjnych na terenie ośrodka.


Leczenie ptaków o ORPD w Bukwałdzie współfinansowane jest ze środków UE w ramach projektu „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Zobacz podobne wpisy
Scroll to top
Skip to content