Projekt Ornitoterapii w Generatorze Innowacji

Fundacja Albatros, w ramach Generatora Innowacji „Sieci wsparcia II” realizuje innowacyjny projekt Ornitoterapia dla osób starszych czyli wolontariat przyrodniczo-terapeutyczny.

Nasze rozwiązanie to  innowacyjny, na skalę światową projekt, mający na celu wzajemną terapię ludzi i ptaków poprzez wolontariat przyrodniczy. Projekt ten opiera się na stworzeniu bezpiecznej relacji oraz warunków do wzajemnego obcowania ze sobą ludzi i niepełnosprawnych ptaków żyjących na terenie Fundacji Albatros. Do projektu zostaną zaproszone osoby starsze, które pod okiem terapeutów będą mogły małymi krokami budować i wzmacniać swoją relację z ptakami i naturą.

Proponujemy innowację, łączącą w sobie elementy i korzyści płynące z klasycznej formy wolontariatu, psychoterapii oraz działań na rzecz ochrony przyrody.

Ornitoterapia to przyrodniczy wolontariat terapeutyczny bazujący na relacji z ptakami, które potrzebują pomocy.

Liczymy, że opisany przez nas model przyczyni się do spojrzenia na ptaki i inne zwierzęta jak na partnerów, a nie narzędzia terapii. Zaproponowane metody obejmują działania wolontaryjne takie jak pomoc w rehabilitacji niepełnosprawnych ptaków, karmienie, obserwacja oraz zabawa ukierunkowane na zapewnienie dobrostanu i realizowanie potrzeb danego gatunku. Uczestnicy projektu pod opieką psychologów i behawiorystów zostaną zaangażowani w proces terapeutyczny, świadome doświadczanie natury, budowanie świadomości własnych emocji, myśli i przekonań.

Niesienie pomocy ptakom może przyczynić się do budowania poczucia sprawczości oraz wiary we własne siły i możliwości. Praca w zespole pozwoli na rozbudowanie więzi społecznych, aktywizację i zaangażowanie w lokalne działania na rzecz ochrony przyrody. Praca z ptakami i zapewnione przez nasz szkolenia mogą przyczynić się do rozwoju pasji i zyskania nowych kompetencji, co przełoży się na poprawę funkcjonowania poznawczego i afektywnego.

Zobacz podobne wpisy
Scroll to top
Skip to content