Ptasi Żłobek – jak wygląda odchów piskląt i podlotów

Ptasi Żłobek, czyli odchowalnia dla piskląt i podlotów, to miejsce, które pomaga ratować życie ptasich maluchów oraz przygotowywać je do funkcjonowania na wolności. Każdego roku trafia do naszego ośrodka setki piskląt i podlotów. Niestety natura napisała dla nich inny scenariusz i nie mogą się wychowywać pod skrzydłami rodziców.

Staramy się ze wszystkich sił zastąpić im rodziców i zapewnić jak najlepszą opiekę i warunki, tak by maksymalnie zminimalizować negatywny wpływ, jaki wywiera na nie utrata naturalnego środowiska.

Najważniejsze w pierwszej fazie rozwoju piskląt jest zapewnienie im odpowiedniej temperatury i regularnego, częstego karmienia. W drugiej fazie rozwoju zapewnienie warunków do rozlatania i socjalizacji, tak by maluchy były w pełni samodzielne i zaradne opuszczając ośrodek.

Pisklęta gniazdowników pierwszą fazę życia spędzają w inkubatorach, cieplarkach gdzie mają temperaturę bliską swojej temperaturze fizjologicznej – około 40 stopni Celsjusza. Pisklęta rosną, stopniowo temperatura jest zmniejszana, by przygotowywać je do opuszczenia inkubatorów. Większe pisklęta przebywają w przystosowanych dla nich pojemnikach. W tym okresie maluchy są przez nas cały czas ręcznie karmione. Pisklęta karmimy od świtu do zmierzchu, minimum 4-5 razy dziennie.

W kolejnej fazie maluchy z gatunków, które mają fazę podlota, przechodzą do wolier wewnętrznych, w których uczą się samodzielnie pozyskiwać pokarm i podlatywać. Przebywają tam z innymi osobnikami swojego gatunku, lub gatunków podobnych, z którymi współegzystują w naturze. Woliery znajdują się w odchowalni, w budynku, w którym jest ciepło.

Ostatnia faza to przeniesienie do wolier zewnętrznych, gdzie maluchy przyzwyczajają się do zmniejszających się temperatur i nabierają sprawności w lataniu. Maluchy takich gatunków, jak bociany, puszczyki, czy krukowate socjalizują się w swoich gatunkach z niepełnosprawnymi dorosłymi mieszkańcami naszego azylu.

Pisklęta zostają u nas średnio kilka tygodni, łącznie z przystosowaniem do życia w rodzinie czasem ponad miesiąc – zależy od gatunku i etapu, na którym pisklę trafia pod naszą opiekę. Kiedy są już wystarczająco duże, przychodzi czas, kiedy wylatują na wolność.


Leczenie ptaków o ORPD w Bukwałdzie współfinansowane jest ze środków UE w ramach projektu „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Zobacz podobne wpisy
Scroll to top
Skip to content