Sieć ośrodków rehabilitacji zwierząt na Warmii i Mazurach

W województwie warmińsko-mazurskim istnieje 9 ośrodków rehabilitacji zwierząt dzikich. Duża liczba ośrodków jest odpowiedzią na ogromne zasoby przyrodnicze regionu i wciąż rosnącą liczbę poszkodowanych zwierząt. Począwszy od 2007 roku dążymy do wspierania sieci współpracy między ośrodkami w regionie i ich profesjonalizacji.

W ramach realizacji projektu „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach” obejmiemy wsparciem ośrodki z Warmii i Mazur, które przyłączą się do projektu. Ośrodki uzyskają doposażenie oraz dofinansowanie opieki weterynaryjnej. Działania te mają prowadzić do poprawienia skuteczności leczenia i zwiększenia liczby zwierząt przywracanych naturze.

Zobacz podobne wpisy
Scroll to top
Skip to content