II Międzynarodowa Konferencja nt. Działalności Ośrodków Rehabilitacji Zwierząt Dzikich w Polsce

19-20 czerwca 2012

Wydział Humianistyczny UWM, Olsztyn

Cele II Konferencji SYMBIOSIS – 2012


Cele konferencji

Do strategicznych celów Konferencji należą m.in. przedstawienie wypracowanych rozwiązań i propozycji dla Ośrodków Rehabilitacji Zwierząt, stworzenie konsorcjum naukowego dla realizacji projektów badawczych, a także opracowanie i wdrożenie nowoczesnych narzędzi edukacji w oparciu o funkcjonowanie ORZ w Polsce oraz wypracowanie i wdrożenie rozwiązań dla ORZ, opracowanych przez grupy robocze.

Cele krótkookresowe konferencji

  • Podsumowanie dotychczasowych efektów pracy grup roboczych w celu opracowania rozwiązań związanych z funkcjonowaniem ORZ w Polsce
  • Przedstawienie wypracowanych rozwiązań i propozycji dla ORZ
  • Budowa konsorcjum naukowego dedykowanego realizacji projektów badawczych, związanych z działalnością ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt.

Cele długoterminowe konferencji

  • Opracowanie i wdrożenie nowoczesnych narzędzi edukacji w oparciu o funkcjonowanie ORZ w Polsce.
  • Kampania informacyjna dotycząca działalności ORZ w Polsce
  • Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań dla ORZ powstałych w wyniku prac grup roboczych:

I. Grupa ds. naukowych (wykorzystanie potencjału ORZ do badań naukowych)

II. Grupa ds. zootechnicznych (wypracowanie standardów technicznych dla ORZ w Polsce, dających możliwość skutecznej rehabilitacji zwierząt i edukacji)

III. Grupa ds. edukacji i promocji (wypracowanie systemu i narzędzi edukacyjnych w oparciu o potencjał ORZ)

IV. Grupa ds. finansowania i rozwiązań prawnych dla sieci (opracowanie rozwiązań systemowych i wieloletniego planu pozyskiwania funduszy dla SOR)